preventie en arbeidsveiligheid

Bescherm je onderneming

 

Veiligheid op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Regels worden aangepast, waardoor medewerkers nog beter beschermd worden. Wees in orde op vlak van arbeidsveiligheid. Zowel voor je mensen als voor je onderneming.

Wat houdt preventie precies in? 

De verschillende facetten van arbeidsveiligheid

Bescherming van je medewerkers

De bescherming van uw medewerkers en uzelf tegen ongevallen en beroepsziekten op korte en lange termijn groeit.

Minder afwezigheden

Minder afwezigheden zorgen voor meer productiviteit, voor het beter respecteren van deadlines en voor lagere verzekeringspremies, kortom een financieel gezondere onderneming is goed voor uw portemonnee.

Risicoanalyse

Betrek uw medewerkers positief en constructief bij de risicoanalyse en de acties die hieruit volgen. Zo bouwt u een sterke reputatie op als werkgever en als bedrijf, wat goed is naar klantenwerving, en vergroot de collegialiteit.

Alles in orde bij ongevallen

Toch een ongeval? U vermijdt extra kosten zoals boetes of schadeclaims en u hebt door een bewezen preventiebeleid een sterker dossier bij de verzekering.

Kennis van zaken

U gaat met kennis van zaken in dialoog met uw externe preventiedienst, daarnaast geniet u maximaal van de verplichte aansluiting bij een wettelijke externe preventiedienst.

Voorbereid voor inspectie

U bent altijd voorbereid  op een bezoek van de inspectie voor FOD TWW (federale overheidsdienst toezicht op het werk).

Get In Touch

Parkoever 3
3900 Pelt

+32 498 14 59 47
Marco@prevema-consulting.be